CENY

 

typ vozu AVIA D90 N EURO 3
cena za 1km jízdy 18,50
cena za 1 hod nasazení v časové sazbě 320,-
cena za manipulaci kontejnerem 50,-
cena za 1 den pronájmu kontejneru (5 a 11m³) 50,-

Výše uvedené ceny jsou rámcové a je možno smluvit jiné smluvní ceny s ohledem na rozsah a charakter realizované akce. K tabulkovým cenám bude připočtena DPH dle platných předpisů.

Ceny za likvidaci odpadů budou přeúčtovávány dle skutečných cen koncového zařízení – skládky.

 Zpět na úvodní stranu

Nabídka

Kontakt

Po práci